ค้นหาอสังหาริมทรัพย์

฿ 0 to ฿ 100,000,000

More Search Options
เราพบ 0 ประกาศ
ผลการค้นหาของคุณ

การจัดการเอกสารสำคัญ

โพสต์โดย admin มิถุนายน 8, 2018
| 0

การจัดการเรื่องเอกสารสัญญา

โดยทั่วไปแล้ว ตัวแทนด้านกฎหมายของคุณจะคอยช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขายบ้านอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องเสียหายหากคุณจะเรียนรู้เองก่อนตั้งแต่ยังไม่ได้จ้างตัวแทนด้านกฎหมายหรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ว่า ในเอกสารสัญญาควรมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องใดบ้าง

ก่อนจะลงมือลิสท์บริการที่อยากให้ตัวแทนด้านกฎหมายช่วย คุณควรเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม เช่น ประวัติด้านการเงิน ประวัติด้านภาษี และคำบรรยายลักษณะทางด้านกฎหมายของอสังหาริมทรัพย์ของคุณ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาในกระบวนการขายบ้านจะมี 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือ สิทธิการซื้อ ซึ่งตัวแทนด้านกฎหมายจะเป็นผู้จัดเตรียม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับระยะเวลาที่สิทธิการซื้อมีผลบังคับใช้ เป็นต้น

เมื่อผู้ซื้อตัดสินใจใช้สิทธิการซื้อที่มีเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคุณ คุณสามารถขอดูเอกสารอนุมัติการกู้ยืมของธนาคารจากผู้ซื้อได้ในกรณีที่ผู้ซื้อวางแผนจะซื้อบ้านด้วยการขอสินเชื่อ ในระหว่างนี้คุณควรเตรียมหลักฐานการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ไว้เผื่อในกรณีที่ผู้ซื้อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความมั่นคงของโครงสร้างอาคาร รวมไปถึงเตรียมกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อเพื่อให้การขายเสร็จสมบูรณ์

ในส่วนที่สองของระยะการทำสัญญา ตัวแทนด้านกฎหมายมักจะเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้เพื่อให้กระบวนการขายเสร็จสมบูรณ์
• คำบรรยายลักษณะทางกฎหมายของอสังหาริมทรัพย์ต้องถูกระบุไว้ในสัญญาอสังหาริมทรัพย์ โดยคำบรรยายควรใส่รายละเอียดให้มากที่สุดและควรระบุถึงลักษณะทางกฎหมายของอสังหาริมทรัพย์ด้วย
• ควรระบุราคาซื้อไว้ให้ชัดเจนในสัญญาโดยอยู่ทั้งในรูปตัวอักษรและตัวเลขเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจตามมา
• ควรระบุข้อมูลเรื่องสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ซื้อไว้ในสัญญา รวมไปถึงแผนต่างๆ ซึ่งควรระบุไว้ให้ชัดเจน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องการอนุมัติสินเชื่อ
• ในสัญญาควรระบุวันสิ้นสุดการขายที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องจัดการเรื่องการซื้อขายให้แล้วเสร็จไว้ในสัญญา หากจะมีการขยายเวลาใดๆ จะเกิดได้ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ
• ระบุชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้ครบและถูกต้อง เรื่องนี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริงๆ แล้วมีความสำคัญมาก

ตอบกลับ

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

รายการเปรียบเทียบ